Ung sommer er tidligere kjent som sommerskolen i Kongsvinger! Tre uker skal fylles med morsomme, spennende og lærerike aktiviteter. Dette er et gratis tilbud til alle elever i Kongsvinger kommune som går 1.-7. trinn våren 2024. Felles mål for alle aktivitetene er at elevene lærer noe nytt, får faglige utfordringer i et trygt, aktivt og sosialt læringsmiljø.

Har jeg fått plass?

 • De som har fått plass vil få beskjed innen onsdag 19. juni.
 • Samtidig vil du få mer praktisk informasjon.

Bekrefte/Avmelde plass

 • Les e-post nøye og bekreft plassen din til: ungsommer@kongsvinger.kommune.no
 • Husk å avmelde så fort som mulig om du ikke ønsker plassen. Dette gjøres til samme e-post.

SJEKK E-POST OG SØPPELPOST

Vi opplever i en del tilfeller at våre e-poster havner i søppelposten, så vennligst ta en sjekk der.

Oppmøte og deltakelse

 • Dagene starter kl 10.00 og varer til 14.00. (Enkelte aktiviteter kan ha avvik fra dette).
 • Vi har felles rutiner for registrering av deltakere ved levering og henting.
 • Deltakere må ha med klær etter vær.
 • Mat og drikke.
 • Fravær/sykdom meldes direkte til aktivitetslederen.
 • Deltakere som ikke møter fra dag en uten avtale mister plassen sin.

Organisering

 • Hver gruppe er satt sammen av deltakere fra forskjellige skoler og er aldersblandet.
 • Det er de samme elevene som deltar gjennom hvert kurs.
 • Ledere per gruppe

Påmeldingsfrist

 • Frist var tirsdag 11. juni 2024

Spørsmål

Har du spørsmål til sommerskolen? Kontakt oss på: ungsommer@kongsvinger.kommune.no

Aktiviteter