Ansettelsesprosessen

Februar / Mars
  • Ledige læreplasser utlyses på våre hjemmesider under Ledige stillinger - Kongsvinger kommune.
  • Der er det tilrettelagt for en fullelektronisk søknadsprosess. Vedleggene legges inn i den elektroniske søknaden.
  • Søknadsfrist for hoved inntak er i utgangspunktet 1. mars hvert år. Dette kan variere alt ettersom når vi får tilgang til søkerne gjennom Vigo så husk å registrere deg der også. Søknader som kommer inn etter fristen til hoved inntaket blir vurdert fortløpende dersom vi har ledige læreplasser i det faget du søker til.
Mars/April
  • Aktuelle søkere innkalles til individuelt intervju.
Mai/Juni
  • Tilbud om læreplasser sendes ut.
  • Alle som har søkt innen fristen får svar innen 1. juli.
August
  • Kontraktsmøte med faglig ledere
  • Lærekontrakter signeres elektronisk og sendes Innlandet fylkeskommune for godkjenning.
  • Oppstart læretid – vi starter med en felles oppstartsamling