Utskriftsvennlig versjon

 • Her finner du en pdf som du kan lese eller skrive ut.

Hva er årsplanen?

 • Først og fremst et arbeidsredskap for personalet for å styre enheten
  i en bevisst og uttalt retning.
 • Et utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å påvirke innholdet
  i barnehagen.
 • Et grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen.
 • En informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier,
  politikere, kommune, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte.

Årsplanen skal inneholde informasjon om hvordan barnehagen vil arbeide med omsorg, danning, lek og læring for å fremme barnas allsidige utvikling samarbeid og forståelse med barns hjem (jf. Rammeplanen, s. 54). Planen må gi informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenteres og vurderes. 

Årsplanen skal gi et bilde av «slik gjør vi det» i vår barnehage. Årsplanen konkretiserer barnehagens arbeid med rammeplanens innhold og beskriver barnehageåret spesielle satsingsområder. 

Barn, foreldre og ansatte skal gis mulighet til å delta aktivt i planlegging av barnehagens innhold og ha innflytelse på valg av satsingsområder. 

Årsplanen skal fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. 

Årsplanen skal være klar til barnehageårets start i august og godkjennes i SU innen 1.september. Årsplanen vil gjelde for barnehageåret 2023-2024.  Det vil si at det gjennom hele barnehageåret foreligger en årsplan for gjeldende år.