Opplæring i bedrift skal dokumenteres i nettbasert opplæringsplattform (OLKWEB).

I OLKWEB ligger diverse skjemaer, maler på halvårprøver og lærlingens læreplan med kompetansemål og refleksjonsoppgaver. Lærling og veileder jobber kontinuerlig med dokumentasjon og vurderinger gjennom hele læreløpet.

Brukernavn og passord fås på mail som en velkomstmelding samtidig som opplæring i bruk av systemet gis av lærebedriften.