Utdanningsdirektoratet skriver følgende:

Internett er en viktig del av mange barn og unges liv, både for læring og fritid. Relasjoner og aktiviteter følger elevene uavhengig av om de er på skolen eller ikke, og hendelser som oppstår utenfor skolen kan påvirke elevenes opplevelse av skolemiljøet. Dette kan særlig gjelde uønskede opplevelser på nett.

Vi har derfor satt opp denne veiledningen, som vi håper skal lette arbeidet med nettvett i vår felles virksomhet. Den skal være en støtte for planleggingen av arbeidet med nettvett for elever, lærere og foresatte. Veiledningen er satt sammen for en progressiv utvikling og sikter til å stadig utfordre og fremme barnas/elevenes kognitive og emosjonelle vekst. Dette betyr at elevene gradvis utvikler seg og lærer mer komplekse utfordringer og ferdigheter over tid som de vill møte på nettet.

Overordnede Mål

  • Utvikle digital dømmekraft blant barn og unge.
  • Forebygge uønskede hendelser på nett.
  • Støtte lærere og foresatte i deres rolle.

Implementering og oppfølging

  • Regelbunden evaluering og oppdatering av planen.
  • Tilbakemeldinger fra elever, lærere og foresatte for å kontinuerlig forbedre planen.
  • Samarbeid med lokale IT-eksperter og barne- og ungdomspsykologer for å sikre planens relevans og effektivitet. Denne planen utgjør en omfattende ramme for å adressere og forbedre nettvettskompetansen for alle involverte i utdanningsprosessen i Kongsvinger kommune. Planen bør være fleksibel for å tilpasse seg skiftende teknologiske trender og samfunnsendringer.