Sosialt nettverk

  • Sosial aktivitet har stor betydning for å få et godt og langt liv. Seniorer som har et aktivt sosialt liv, får ofte bedre livskvalitet. De vil også i større grad mestre egen hverdag og dermed kunne bo lenger i eget hjem. 
  • Når du nærmer deg seniortiden er det derfor viktig at du opprettholder kontakt med familie, venner og bekjente. Du bør også delta aktivt i sosiale fellesskap.
  • Inviter gjerne med deg naboer, venner og bekjente, slik at flest mulig holder seg sosialt aktive i alderdommen. Husk at du heller ikke skal være bekymret for å gå alene. Du kan møte mange nye venner på de ulike aktivitetene.  

Seniortilbud

Seniorsenteret

Tips og råd for god psykisk helse

En god psykisk helse handler om å kjenne at du har god livskvalitet – at livet har verdi og mening. Klarer du å legge til rette for aktiviteter og gjøremål som gir deg positive opplevelser, er mye gjort.