Du bør i god tid legge en plan for hvordan økonomien din blir når du går av med pensjon. 

Slik oppretter du fremtidsfullmakt 

Ønsker du å bestemme hvem som skal ivareta deg og dine interesser, dersom du en dag ikke er i stand til å gjøre dette selv lenger? Da bør du opprette en fremtidsfullmakt. Den kan både være et alternativ og et supplement til få oppnevnt en verge. 

Verge

Innbyggere som ikke kan ivareta sine egne interesser på grunn av sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse, kan få hjelp av en verge. 

Arv – regler og rettigheter