Lønn under utdanning

Som lærling eller lærekandidat har du lønn under opplæringen. Læreforløpet i Kongsvinger kommune er normalt sett toårig og her vil du få 50 % lønn under hele opplæringsperioden. Dette tilsvarer en årslønn på ca. kr. 175.400 = kr. 14.616 pr måned før skatt. Arbeid i turnus vil kunne utløse tillegg i lønn.

Muligheter for deler av læretiden i utlandet

om lærling i Kongsvinger kommune kan du søke om å få ca. tre måneder av læretida i utlandet. En opplevelse du sent vil glemme!

Utvekslingsprogrammet Erasmus+

I samarbeid med Innlandet fylkeskommune kan du gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+ søke om å ta tre måneder av læretida i en bedrift i Europa. Utdanningsprogrammet er rettet mot fag- og yrkesopplæring samt etter- og videreutdanning i arbeidslivet. Her får du muligheten til å tilegne deg og bruke kunnskap, ferdigheter og kvalifikasjoner som også gir deg personlig utvikling.

Programmet legger til rette for utveksling av lærlinger, og du får bedre språkkunnskaper og bredere faglig kompetanse i tillegg til en unik kompetanse du får glede av resten av livet. Dette gjelder alle fag.

OBS! På grunn av covid-19 er ikke utveksling aktuell før tidligst høsten 2022

Stipend og lån

Lærlinger har de samme rettighetene til lån og stipend som elever i videregående utdanning. Les mer om lån og stipend på: https://lanekassen.no/nb-NO/stipend-og-lan/