Hva er skolehelsetjenesten?

Skolehelsetjenesten er en kommunal lovpålagt tjeneste til alle elever i grunnskole og videregående skole, privat og kommunal.

Skolehelsetjenesten har som mål å forebygge sykdom og skade, samt å fremme elevens totale helse, fysisk, psykisk og sosialt. Skolehelsetjenestens tilbud til barn og ungdom skal blant annet omfatte samarbeid med skolen om tiltak som fremmer et godt psykososialt og fysisk lærings- og arbeidsmiljø for elever, og bistand og undervisning i gruppe/klasse/foreldremøter i den utstrekning skolen ønsker det. Skolehelsetjenesten skal i samarbeid med skolens personell, elever og foreldre skape en helsefremmende skole gjennom å fremme godt lærings- og arbeidsmiljø med hensyn til helse, trivsel og sikkerhet.

Tilbudet på skolehelsetjenesten

  • Åpen dør – lavterskeltilbud for eleven
  • Råd og veiledning
  • Helsesamtaler
  • Vaksinasjoner
  • Undervisning i ulike temaer i grupper og klassevis
  • Oppfølging av den enkelte elev etter behov
  • Foreldreveiledning

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier (helsesøster), psykiatrisk sykepleier, fysioterapeut, lege og ergoterapeut for barn. Det er tett samarbeid med kommunepsykolog, friskliv og mestring, fastlege, PPT, barnevern og andre samarbeidspartnere. Eleven kan etter behov henvises til andre hjelpeinstanser.

Det er helsesykepleier knyttet til hver skole med fast tilstedetid. Se nettsiden til den enkelte skole.

Hvem er helsesykepleier på din skole?
SkoleNavnTelefon
Austmarka barne- og ungdomsskoleChristina Bukaasen48 95 92 46
Brandval barneskoleReidun Mathisen97 78 87 68
Finnskogen MontessoriskoleChristina Bukaasen48 95 92 46
Kongsvinger MontessoriskoleInger Stømner Johnsen48 95 92 48
Kongsvinger ungdomsskole (KUSK)Johanne Christiansen Krogsrud/ Inger Stømner Johnsen98 90 17 84/ 48 95 92 48
Langeland barneskoleBerthe Stensbøl Dyrøy/Hilde Offord45 72 89 98/97 70 99 09
Marikollen barneskoleJohanne Christiansen Krogsrud/Ellen Skaugby98 90 17 84/48 99 07 04
NTG-UHilde Offord97 70 99 09
Roverud barneskoleLinda Langfoss Utgård90 80 82 67
Vennersberg barneskoleEllen Skaugby/Linda Langfoss Utgård48 99 07 04/90 80 82 67

Helsesykepleier følger opp enkeltelever etter behov. Helsesykepleier (helsesøster) har taushetsplikt, tilbudet er gratis.

Vaksinasjoner i grunnskolen: Barnevaksinasjonsprogrammet