Mål

 • Grunnleggende forståelse for internett.
 • Lære seg om digital sikkerhet gjennom enkle eksempler og fortellinger.
 • Spill og aktiviteter som introducerer konseptet om personlig informasjon og dets beskyttelse. 
 • Undervisningsmateriell og aktiviteter for å undervise om internett på et grunnleggende nivå.
 • Retningslinjer for å identifisere og håndtere risikoer på nettet for yngre elever.
 • Informasjonskvelder om digital sikkerhet.
 • Tips og råd for sikker internettbruk hjemme.

Hvordan gjør vi det?

 • Interaktive Digitale Fortellinger: Bruk av enkle, interaktive fortellinger på nett som lærer ut grunnleggende internett-konsepter.
 • Spill om Digital Sikkerhet: Spill som er designet for å lære barn om grunnleggende internettbruk og personlig informasjonssikkerhet på en leken måte.
 • Aktivitetsbøker: Trykte eller digitale aktivitetsbøker som inkluderer fargeleggingssider, puslespill og enkle problemer å løse relatert til internettbruk.

Digitale ressurser

Disse ressursene kan være til stor hjelp for lærere og foresatte i Kongsvinger kommune når de jobber med å undervise og beskytte de yngste barna i den digitale verden. Her finner du verktøy og materialer som er både utdannende og underholdende, noe som er viktig for å engasjere barn i disse alderene.

 • Redd Barna – Digitale Verktøy: Redd Barna tilbyr en rekke digitale verktøy og ressurser tilpasset for yngre barn, fokusert på å lære ut sikker internettbruk på et grunnleggende nivå.
 • Medietilsynet: Norsk Medietilsynet har materiale som er tilpasset for å hjelpe de yngste barna å forstå grunnleggende i digital sikkerhet og etikk.
 • Khan Academy Kids: En gratis ressurs med spill og aktiviteter som er morsomme og utdannende for yngre barn.
 • PBS Kids: Interaktive spill og aktiviteter som fokuserer på grunnleggende datakunnskap og sikkerhet på nettet.
 • InternetMatters.org: En plattform med ressurser og veiledninger for å hjelpe foreldre og lærere å beskytte barn på nettet.