Hvem kan kontakte familieavdelingen?

Alle kan kontakte familieavdelingen.

  • Føler du deg litt usikker på foreldrerollen?
  • Ønsker du noen å snakke med?
  • Føler du uro og bekymring rundt barnets utvikling?
  • Ta kontakt med oss!

Vår målsetting er å:

  • Styrke forholdet mellom foreldre og barn
  • Veilede og gi støtte i en sårbar fase i livet
  • Hjelpe deg med å forberede oppstart i barnehage

Ta kontakt med oss

Familieavdelingen
Digerudveien 1
2208 Kongsvinger
Telefon: 94 16 88 20

Foreldreveiledning

Det gis tilbud om veiledning, individuelt og i grupper, til foreldre ved behov etter anerkjente metoder som Circle of security (COS-p), Marte-Meo og IPDS. I tillegg tilbys Homestart. Ta kontakt med helsestasjonen for informasjon.