Søknadsskjemaer

Serveringsbevilling 

Ønsker du å drive et serveringssted trenger du en serveringsbevilling. Du må søke om serveringsbevilling, og følgende dokumentasjon må være med søknaden:

 1. Firmaattest 
 2. Skatteattest for firmaet (dokumentasjon på om din virksomhet skylder skatt/merverdiavgift eller ikke).
 3. Skatteattest for ansvarlig av serveringsbevillingen og andre som er involvert i driften på en slik måte at de kan tjene penger på det
 4. Målsatt plantegning over lokalet
 5. Bekreftelse på at du disponerer lokalene (leieavtale for eksempel)
 6. Diplom for bestått etablererprøve

Vi tar kontakt med deg om vi trenger mer informasjon.

Skjenkebevilling - servere alkoholholdig drikk

Ønsker du å servere alkohol på ditt serveringssted må du ha en skjenkebevilling. Du må søke om skjenkebevilling, og følgende dokumentasjon må være med søknaden:

 1. Firmaattest
 2. Skatteattest for firmaet (dokumentasjon på om din virksomhet eller du personlig skylder skatt/merverdiavgift eller ikke).
 3. Skatteattest for ansvarlig av skjenkebevillingen og andre som er involvert i driften på en slik måte at de kan tjene penger på det
 4. Målsatt plantegning over lokalet
 5. Bekreftelse på at du disponerer lokalene (leieavtale for eksempel)
 6. Diplom for bestått kunnskapsprøve

Vi tar kontakt med deg om vi trenger mer informasjon.
Vi gjør oppmerksom på at det er krav om servingsbevilling før fast skjenkebevilling innvilges.

Skjenkebevilling for en enkeltanledning

Skal du arrangere en tilstelning hvor det serveres alkohol, må du skaffe deg en forenklet skjenkebevilling. Her trenger du ikke å innhente informasjon i forkant, men ta stilling om det er et:

For en enkeltanledning tar vi kontakt med deg om vi trenger mer informasjon enn det du oppgir i søknaden.

Salgsbevilling - salg av alkoholholdig drikk

Driver du butikk og ønsker du å selge alkoholholdig drikk, må du ha en salgsbevilling. Her må du innhente følgende informasjon før du søker:

 1. Firmaattest
 2. Skatteattest for firmaet (dokumentasjon på om din virksomhet eller du personlig skylder skatt/merverdiavgift eller ikke).
 3. Skatteattest for ansvarlig av salgsbevillingen og andre som er involvert i driften på en slik måte at de kan tjene penger på det
 4. Målsatt plantegning over lokalet
 5. Bekreftelse på at du disponerer lokalene (leieavtale for eksempel)
 6. Diplom for bestått kunnskapsprøve

Vi tar kontakt med deg om vi trenger mer informasjon enn dette.

Hvem vurderer søknaden din?

Når du søker kommunen om bevilling har vi samarbeidspartnere som vi rådfører oss med for å ta gode beslutninger, som for eksempel brannvesenet, politiet, mattilsynet, sosialtjenesten og kommunalteknisk avdeling.

Utløp av salgs- og skjenkebevillinger

Salgs- og skjenkebevillinger innvilges for en periode på inntil 4 år, med opphør senest 30.september året etter at nytt kommunestyre har tiltredd.

I 2024 må alle bevillingshavere søke om ny bevilling. Søknadsfristen er den 30.06.2024.
Merk at det må sendes inn ny, fullstendig søknad på lik linje som ved nyetablering med all nødvendig dokumentasjon.

Tobakksalg

Ønsker du å selge tobakk må du registere deg i tobakksalgsregisteret.

Kunnskapsprøve

Hvem må ta kunnskapsprøven?

 • Den som skal stå som ansvarlig for serveringsbevillingen må ha bestått etablererprøven etter serveringsloven. 
 • Hvis serveringsstedet har alkoholservering, må to ansvarlige bestå kunnskapsprøven i alkoholloven for skjenkebevilling.
 • En matbutikk med alkoholutsalg må ha to ansvarlige som har bestått kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling.
 • Hvis du søker om skjenkebevilling for en enkeltanledning kreves det ikke kunnskapsprøve i forkant.

Hvor avlegges kunnskapsprøven?

Kunnskapsprøven kan du avlegge på tirsdager i Servicetorget på Kongsvinger rådhus, send oss en e-post for å bestille tid.

Kursmateriell

Du finner materiell, informasjon og tester for å forberede deg til kunnskapsprøven på 
vinn.no/nettbutikk/

Priser

Her finner du Kongsvinger kommune sitt betalingsregulativ.

 • Serveringsbevilling er gratis 
 • Fast salgsbevilling koster minimum 1.850,- pr år og fast skjenkebevilling minimum 5.800,- pr år
 • Skjenkebevilling for en enkeltanledning koster fra kr 420,- avhengig av størrelsen på arrangementet
 • Tilsynsgebyr for tobakksbevilling koster kr 5.120,- pr år
 • Kunnskapsprøve koster kr 400,- pr gang
 • Kunnskapsprøven betales med vipps eller bankkort når du avlegger prøven
 • Vi fakturerer gebyr for skjenkebevilling for en enkeltanledning i etterkant
 • Vi fakturerer gebyr for faste bevillinger og tobakksgebyr én gang i året, anslagsvis 2. kvartal