Hva er regionalt innkjøp i Kongsvingerregionen?

Regionalt Innkjøp i Kongsvingerregionen (RIIK) er et innkjøpssamarbeid mellom 7 kommuner og 6 interkommunale selskaper i Kongsvingerregionen. RIIK er organisert som et vertskommunesamarbeid med Kongsvinger kommune som vertskommune. Formålet med samarbeidet er å anskaffe og forvalte nødvendige og riktige varer og tjenester det er behov for på en måte som bidrar til en mest mulig kostnadseffektiv utnyttelse av kommunens ressurser. Oppgavene til RIIK omfatter blant annet:

  • Inngå og vedlikeholde felles rammeavtaler.
  • Etablere felles rutiner for anskaffelser.
  • Rådgivning og bistand i forbindelse med enkeltanskaffelser.
  • Informasjon om og opplæring i anskaffelsesregelverket.

Det er utarbeidet en regional anskaffelsesstrategi som definerer veivalg og satsinger innen anskaffelsesområdet. Strategien har som hovedmål at kommunenes anskaffelser skal bidra til verdiskapning for kommunene og brukere, ivareta samfunnsansvar og skape tillit til kommunene som innkjøpere.

RIIK har samlet nyheter, oversikt over pågående og kommende anskaffelser, kontaktinformasjon og informasjon om sin virksomhet på nettsiden www.riik.no

Kontakt oss på riik@kongsvinger.kommune.no