Produksjonene i vår skolesekk skal dekke alle felt - kulturarv, visuell kunst, scenekunst, film, litteratur og musikk. Hva vi har behov for av nye produksjoner, vil variere fra år til år.

Målsetting

  • å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud
  • å legge til rette for at elever i grunnskolen skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og få et positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag
  • å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål.

Hvem kan søke?

Grunnskolene i Kongsvinger kommune, institusjoner og privat personer som har avtale med minst en grunnskole i Kongsvinger kommune om et prosjekt.

Hva kan det søkes midler til?

I hovedsak midler til dekking av innleid kompetanse, transportkostnader av elever, samt materielle kostnader. Ordningen dekker ikke innkjøp av inventar og utstyr.

Forutsetninger

  • Prosjektene må ligge på et høyt kvalitetsnivå, enten dette dreier seg om rene formidlingsprosjekter (forestillinger, konserter m.m.) eller prosjekter som innebærer deltakelse fra barn og unge selv.
  • Søker må ha avtale med minst en grunnskole i Kongsvinger kommune om et prosjekt.
  • Undervisningsopplegget må dokumenteres og arkiveres i vår idèbank - DKS-arkivet i biblioteket. På denne måten sikrer vi gjenbruk av egnede prosjekter.

Søknad og rapport

Søknadsfrist

  • 1. april for prosjekter i høstsemester
  • 1. november for prosjekter i vårsemester

Rapporteringsfrist

  • 25. juni for prosjekt gjennomført i vårsemester
  • 10. januar for prosjekt gjennomført i høstsemester

Kontakt

Anne-Line Kamøy
Her kan du sende E-post til Anne-Line Kamøy
Telefon: 90 83 22 13.

For prosjekter i flere kommuner, se fylkeskommunen sin side Hedmark fylkeskommune.

Du kan også lese mer om Den kulturelle skolesekken på hjemmesiden til Den kulturelle skolesekken.