Den Kulturelle Skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i skolen får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.

Viser bilde av instrumenter på en scene

Produksjonene i vår skolesekk skal dekke alle felt - kulturarv, visuell kunst, scenekunst, film, litteratur og musikk. Hva vi har behov for av nye produksjoner, vil variere fra år til år.

Målsetting

  • å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud
  • å legge til rette for at elever i grunnskolen skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og få et positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag
  • å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål.

Hvem kan søke?

Grunnskolene i Kongsvinger kommune, institusjoner og privat personer som har avtale med minst en grunnskole i Kongsvinger kommune om et prosjekt.

Hva kan det søkes midler til?

I hovedsak midler til dekking av innleid kompetanse, transportkostnader av elever, samt materielle kostnader. Ordningen dekker ikke innkjøp av inventar og utstyr.

Forutsetninger

  • Prosjektene må ligge på et høyt kvalitetsnivå, enten dette dreier seg om rene formidlingsprosjekter (forestillinger, konserter m.m.) eller prosjekter som innebærer deltakelse fra barn og unge selv.
  • Søker må ha avtale med minst en grunnskole i Kongsvinger kommune om et prosjekt.
  • Undervisningsopplegget må dokumenteres og arkiveres i vår idèbank - DKS-arkivet i biblioteket. På denne måten sikrer vi gjenbruk av egnede prosjekter.

Søknad og rapport

Søknadsfrist

  • 1. april for prosjekter i høstsemester
  • 1. november for prosjekter i vårsemester

Rapporteringsfrist

  • 25. juni for prosjekt gjennomført i vårsemester
  • 10. januar for prosjekt gjennomført i høstsemester

Kontakt

Åse Lukerstuen
Her kan du sende E-post til Åse Lukerstuen
Telefon: 90 83 22 13.

For prosjekter i flere kommuner, se fylkeskommunen sin side Hedmark fylkeskommune.

Du kan også lese mer om Den kulturelle skolesekken på hjemmesiden til Den kulturelle skolesekken.

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER