Eiendomsskatteliste 2024

I henhold til eiendomsskatteloven § 15 legger kommunen ut eiendomsskattelista for 2024 til offentlig gjennomsyn. Skattelista og fritakslista etter § 7 kan sees i Kongsvinger bibliotek og på kommunens hjemmeside fra 01.03.2024 til 23.03.2024. Listene inneholder opplysninger om eiendommen, skattetakst, skattegrunnlag, skattesats og hvem som får fritak.

Klage på eiendomskatt?

Skattelistene og fritaksliste lå ute til offentlig gjennomgang fra 1. mars til 23. mar. 2024. Klageretten gjelder dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Eventuell klage kan sendes i skjemaet under eller via e-post til postmottak@kongsvinger.kommune.no eller som brev til Kongsvinger kommune, Eiendomsskatt, postboks 900, 2226 Kongsvinger.

Klage må sendes innen 12.04.2023.

Skattesatser i Kongsvinger kommune

  1. Bolig og fritid   3,2 ‰
  2. Næring og tomter   3,2 ‰
  3. Særskilt grunnlag   2.20 ‰

Hvordan beregnes eiendomsskatt?

Skattesatsen for eiendomsskatten skal være mindre enn 7 promille av takstgrunnlaget. I Kongsvinger er satsen satt til 3,2 promille.

Eksempel på eiendomsskatt:

For en boligeiendom som er taksert til 2.000.000 kroner vil eiendomsskatten bli:

Takst redusert med obligatorisk reduksjonsfaktor på 30% = 2.000.000*0,7= 1.400.000*3,2 ‰ = 4 480 kroner. 

Beløpet fordeles på fire fakturaer/terminer.

Er eiendomsskattetakst og ligningsverdi det samme?

NB! Eiendomsskattetaksten må verken forveksles med skatteetatens formuesgrunnlag eller ligningsverdi som fremkommer på selvangivelsen.

Retningslinjer som takstnemnda har vedtatt legges til grunn ved takseringen. I tillegg benyttes opplysninger fra matrikkelen som er landets offisielle eiendomsregister. Takstnemnda har gjort skjønnsmessige vurderinger for å komme frem til antatt markedsverdi/takst.