Hva kan du få hjelp til?

Du vil få bistand både som kreftsyk og som pårørende. Kreftsyke følges opp i hjemmet, og kommunen har tett samarbeid med fastleger og spesialisthelsetjenesten. Tjenesten samarbeider også tett med fysioterapeuter, ergoterapeuter, hjemmebaserte tjenester, palliativt team ved Ahus og Kreftforeningen.

Du kan få hjelp med:

  • Råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, palliasjon og omsorg ved livets slutt.
  • Hjelp og oppfølging med medisinering i hjemmet.
  • Har oversikt over relevante tilbud og tjenester i kommunen.
  • Bistår med å koordinere og tilrettelegge hverdagen for hjemmeboende kreftsyke og deres pårørende på best mulig måte.

Lurer du på noe? Ta kontakt!

Tjenesten er gratis, og du trenger ingen henvisning.