Bekymringsmeldinger til kommunen

Har du bekymringer vedrørende personer som oppholder seg i Kongsvinger kommune?

Bekymringsmeldinger kan meldes muntlig eller skriftlig til kommunen.

Famille, naboer eller andre etater kan observere personer som er syke eller omsorgstrengende og som ikke synes å motta nødvendig hjelp fra helsevesenet eller kommunen.

Bekymringene kan knytte seg både til fysisk og psykisk helse. Bekymringene kan dreie seg om at personen utgjør en fare (f.eks. brannfare) eller ulempe (f.eks. skadedyr i leilighet) for omgivelsene.

Bekymringene kan meldes til Tjenestekontoret for helse og mestring eller kommuneoverlegen.

  • Tjenestekontoret for helse og mestring kontaktes når det synes som en person ikke mottar nødvendig helsehjelp.
  • Kommuneoverlegen kan kontaktes:
    • Ved alvorlig psykiatri, med stor mulighet for at tvang må vurderes.
    • Ved vesentlig ulempe for omgivelsene (f.eks. store hygieneproblemer).

Kommuneoverlegen og Tjenestekontoret for helse og mestring samarbeider tett om bekymringssaker, og  de meldte sakene vil bli raskt håndtert uavhengig av hvem som mottar meldingen.

Vil du melde bekymring vedrørende barn, kontakt Barnevernstjenesten her. 

Kontaktinformasjon

Tjenestekontoret for helse og mestring:      
Telefon: 62 87 40 00 (mandag –fredag)

Kommuneoverlegen: