Beliggenhet

Kongsvinger ungdomsskole ligger på Tråstad nært Kongsvinger sentrum. Skolen åpnet august 2018, er tilrettelagt for framtidens skole, bygd i massivtre og gir et sunt og godt inneklima. 

Om skolen

Skolen er bygd etter konseptet «den lille skolen i den store». Dette finner vi igjen ved at adgang til trinnområdene kan nås via hovedinngangen og kunnskapstrappa, men også via mer skjermede innganger som tar elevene rett til sitt område. Der finner de garderobeskapet sitt i et romslig mingleområde. Skolen er bygd med plass for inntil åtte klasser på hvert trinn. 

Skolens satsingsområder

Kongsvingerskolen arbeider for å fremme gode og inkluderende læringsmiljø som fremmer dybdelæring og arbeid med 21 århundrets kompetanser. Fagfornyelsens fokusområder peker ut vår utviklingsretning. Aktive, inkluderende elever i et trygt og godt læringsmiljø står sentralt.

Ved Kongsvinger ungdomsskole satses det på å gi elevene et godt skolebibliotek der skolebibliotekaren alltid er tilgjengelig for elevene. Skolekantinen tilbyr variert lunsj, eller daglig til kr 20.  

Helsesykepleier

Det er to helsesykepleiere knyttet til skolen. De har egne kontorer strategisk plassert i administrasjonen. I det samme området ligger også kontorene til sosiallærerne, skolens karriereveileder og administrasjon. Alle er viktige funksjoner som bidrar til å fremme god psykiske og trivsel helse hos elevene.

Kultursalen

Sentralt plassert rett ved kantina, skolebiblioteket og kunnskapstrappa ligger kultursalen. En flott sal for teater, sang og dans. Her vil skolens elever få varierte og spennende kulturopplevelser.