Om skolen

Marikollen skole er en barneskole med ca 300 elever fra Kongsvinger sentrum Syd og Lia. Området rundt skolen har et mangfold av skog og varierte utearealer, blant annet en fotballbane med kunstgress og flomlys. Det jobbes aktivt for å utvikle området til å bli enda bedre til skolens og nærmiljøets beste.

Skolebygningen er bygget i moderne arkitektur og universelt utformet, noe som gjør skolen velegnet til allsidig bruk for elever og beboere i området.

Satsingsområder

Marikollen skole har som visjon at elevene skal være vinnere i en verden med økt globalisering. Dette innebærer at vi ser på elevene som en ressurs og at de skal ha et maksimalt læringsutbytte. For å oppnå dette er klasseledelse, TIDE-skolevandring og arbeid med data fra F0U-prosjektet ”Kultur for læring” som satsingsområder.