Om Brandval skole

Brandval skole ligger 16 km nord for Kongsvinger. Skolen er en ren barneskole med 84 elever fra 1.-7. trinn. Skolen ligger i sentrum av ei bygd med sterke tradisjoner.

Skolen har fokus på:

  • Et godt og trygt læringsmiljø
  • Basisfagene
  • Ivareta lærernes fagkompetanse
  • Uteskole der fag, sosial kompetanse og fysisk utfoldelse vektlegges