Vaksine

Kommunehelsetjenesten tilbyr deg vaksinering mot smittsomme sykdommer. Ta kontakt med fastlegen (se liste ovenfor) eller helsestasjonen.

Det nasjonale vaksinasjonsprogrammet inneholder

  • barnevaksinasjoner til alle barn i førskole- og grunnskolealder (Helsestasjonen)
  • årlig sesonginfluensavaksinasjon til personer som er særlig utsatt og andre som ønsker vaksinering (Fastlegen)
  • andre vaksiner til visse risikogrupper (f.eks. pneumokokkvaksine, hepatittvaksiner, BCG) (Helsestasjonen)

Ved pandemisk influensa tilbyr kommunen vaksinering etter retningslinjer fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Barnevaksinasjon er gratis. For øvrig betaler du en egenandel.

Reisevaksine

Når bør du vaksinere deg?

Skal du reise til land utenfor Vest-Europa, Nord-Amerika, Australia eller New Zealand, anbefales det vaksinasjon, eventuell beskyttelse mot malaria. Det bør tas spesielle hensyn for spe-, småbarn og gravide. Likeså bør personer med kronisk sykdom eller funksjonshemming konsultere egen lege før reiser til fjerntliggende land.

For bestilling av reisevaksine

1. Ta kontakt med fastlegen din for å høre om de tilbyr reisevaksine.

2. Du kan også kontakte reiseklinikken i Oslo som kan hjelpe deg med råd, veiledning og vaksiner.