Kart over motorferdsel i innsjø

Motorstørrelse i våre innsjøer

  • Ferdsel med motorfartøy med ubegrenset motorstørrelse er tillatt på Sigernessjøen, Møkeren, Varalden, Utgardsjøen, Skasen og Glomma.
  • Ferdsel med motorfartøyer med motor mindre enn 10 hk er tillatt på Digeren, Vingersjøen, Øiersjøene, Bureien, Nuguren, S. Hersjøen og Holmenåa – Brødbøldammen.

Landing og start med luftfartøy

Landing og start med luftfartøy er tillatt på Sigernessjøen, Møkeren og Skasen.

Er det tillatt med Vannscooter?

Fartsgrense i innsjøer og vassdrag der det foregår bading

Fartøyer, uansett størrelse eller framdriftsmiddel som passerer innenfor en avstand av 50 meter fra der det foregår bading skal ikke gå med større fart enn 5 knop, og vise særlig aktsomhet.

Kan jeg ferdes innenfor merkebøyer?

Ankring av eller ferdsel med maskindrevne fartøyer eller seilfartøyer (herunder seilbrett) innenfor merkebøyer utlagt ved  offentlige badeplasser er forbudt.