Barnetråkk er en metode for å sikre barn og unges medvirkning i kommunalt planarbeid og går ut på at elevene gjør en registrering i et digitalt kartsystem. Vi har fått mange nyttige kommentarer fra elevene som vi skal bruke til blant annet revisjon av trafikksikkerhetsplan, handlingsplan gåing og handlingsplan sykkel.

Hvis du lurer på hva barnetråkk er, eller vil se resultatet så finner du de her:

Her finner du rapporten: