Helsearbeiderfaget

Hva gjør en helsefagarbeider?

Helsefagarbeideren tar vare på pasientens og brukerens behov for helhetlig omsorg, ernæring, grunnleggende sykepleie og miljøarbeid. Som helsefagarbeider skal du kunne yte profesjonell helsehjelp, kunne utføre grunnleggende førstehjelp og ivareta pasientsikkerhet. Du hjelper også pasienten eller brukeren med daglige gjøremål, som personlig hygiene, klesskift og måltider, i tillegg til å gi behandling. Som helsefagarbeider har du en spennende og variert jobb som gir deg mange muligheter. Du kan arbeide med både yngre og eldre mennesker.

Helsefagarbeider er et yrke for fremtiden. Kongsvinger kommune skisserer et stort bemanningsbehov for dette yrke i fremtiden. 

Hvor kan du jobbe?

I Helse og mestring jobber du i ulike enheter innenfor sykehjem, bofellesskap, tjenester til utviklingshemmede, dagsenter og hjemmebaserte tjenester.

Personlige egenskaper

Som helsefagarbeider må du like å jobbe og omgås mennesker. Du må kunne jobbe med mennesker som har ulik kulturell bakgrunn og ulik livssituasjon og som har forskjellige evner og muligheter for kommunikasjon. Du må kunne vise omsorg, vennlighet og respekt. Du vil også samarbeide med pårørende og andre yrkesgrupper så gode samarbeidsevner er viktig.  

Utdanning

  • Helsefaget: 2 + 2 yrkesfaglig løp i videregående opplæring.
  • 2 år på skole og 2 år i praksis i bedrift gjennom en lærling/lærekandidat ordning.

Barn og ungdomsfagarbeidet

Hva gjør en barn og ungdomsarbeider?

Som barn og ungdomsarbeider planlegger, tilrettelegger og gjennomfører du ulike pedagogiske tilbud for barn og ungdom for å stimulere til vekst og utvikling. Målet er å styrke barn og unges selvfølelse og identitet.

Barne- og ungdomsarbeideren jobber med grupper og enkeltpersoner med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger i livet. Planleggingen og gjennomføringen av aktivitetene gjøres med utgangspunkt i den enkeltes funksjonsnivå og livssituasjon og for å fremme den enkeltes fysiske og psykiske helse. Aktivitetene kan være lek, drama, litteratur, sang og musikk, forming, friluftsaktiviteter eller daglige gjøremål som matlaging og husarbeid. Barne- og ungdomsarbeideren jobber i nært samarbeid med barn, ungdom, foresatte og kolleger.

Hvor kan du jobbe?

Barne- og ungdomsarbeideren jobber i alle arenaer der barn og ungdom ferdes. Eksempler er barnehager, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber og andre forbyggende tiltak.

Personlige egenskaper

Som barne- og ungdomsarbeider er du interessert i å jobbe med barn og ungdom. Mange velger å bli barn og ungdomsarbeider fordi de er glade i barn og har et brennende engasjement for at barn og unge skal ha det bra. Det viktigste når man er barn og ungdomsarbeider er å være en nær, varm, kjærlig og god voksenperson som bidrar til at barn og unge kjenner seg viktig og verdifull. Du må være åpen og samarbeidsvillig, være forståelsesfull og du må kunne kommunisere med mennesker i ulik livssituasjon og bakgrunn. Du må også kunne jobbe selvstendig og være ansvarsbevisst. Barne- og ungdomsarbeideren må ha kunnskap om mennesket og om hva som påvirker menneskers atferd og livssituasjon.

Utdanning

  • Barn- og ungdomsarbeiderfaget: 2 + 2 yrkesfaglig løp i videregående opplæring.
  • 2 år på skole og 2 år i praksis i bedrift gjennom en lærling/lærekandidat ordning.  

KKE: Byggdrifterfaget

Hva gjør en byggdrifter?

En byggdrifter jobber med drift og vedlikehold av bygninger og anlegg. Yrket ble tidligere kalt vaktmester. En byggdrifter sørger for at tekniske installasjoner, som for eksempel heiser, brannvarsling, låssystemer, varmeanlegg og andre maskinanlegg i bygg fungerer som det skal. En byggdrifter kan også ha ansvar for at vannings- eller kjøleanlegg til uteområder, som for eksempel grøntarealer og isbaner fungerer som det skal. Jobben som byggdrifter er i sterk endring. I dag innebærer yrket et betydeligere større innslag av elektronikk, teknikk og kontrollfunksjoner enn tidligere.

Hvor kan du jobbe?

En byggdrifter kan jobbe ved de fleste skoler, idrettshaller, svømmeanlegg, industri- og forretningsbygg. Kongsvinger kommune har byggdrifter tilknyttet enheter for drift eller vedlikehold. Private firmaer som utfører slike tjenester for kunder ansetter også byggdriftere.

Personlige egenskaper

Du bør være praktisk anlagt og kunne løse små og store oppgaver på en rasjonell måte. Som byggdrifter må du kunne evne til å jobbe selvstendig, men også i team og ha evne til å samarbeide med andre. Du vil møte alle typer tjenester innen fagområdet som også innebærer at du møter mange kunder/mennesker som har behov for at du er service innstilt og glad i å omgås mennesker.

Utdanning

  • Byggdrifterfag: 1 + 3 yrkesfaglig løp i videregående opplæring.
  • 1 år på skole og 3 år i praksis i bedrift gjennom en lærling/lærekandidat ordning.  

Kokk

Hva gjør en kokk?

En kokk jobber med å lage mat og gjør den klar for servering. Vanlige arbeidsoppgaver for en kokk kan være å lage varm og kald mat, planlegge innkjøp og beregne pris, behandle råvarer, planlegging av menyer, vask og renhold av kjøkken samt kunde- og brukerkontakt. Jobber du i et stort kjøkken vil du gjerne ha en kjøkkensjef som leder arbeidet og som har ansvar for innkjøp og planlegging. Ved mindre kjøkken gjør kokken dette selv.

Hvor kan du jobbe?

Som kokk kan du arbeide på for eksempel restauranter, kafeer, bedriftskantiner, i store og små offentlige institusjoner, innenfor dagligvarehandelen og i næringsmiddelindustrien. Man skiller ofte mellom yrkesbetegnelsene ernæringskokk/institusjonskokk og kokk. Ernærings/institusjonskokkene har kompetanse innen diett og ernæring. De arbeider ofte ved institusjonskjøkken.

Personlige egenskaper

Du bør interesse deg for mat, være strukturert, være kreativ og ha estetisk sans. Som kokk må du kunne jobbe selvstendig og samtidig være god på å samarbeide med andre. Det er viktig å ha kunnskap om råvarer, behandling av råvarer og tilberedningsteknikker. Næringsinnhold, matsikkerhet allergier og intoleranser, regelverk innenfor hygiene og HMS er også viktig å ha kunnskap om når du skal jobbe som kokk.

Utdanning

  • Kokkefag: 2 + 2 yrkesfaglig løp i videregående opplæring.
  • 2 år på skole og 2 år i praksis i bedrift gjennom en lærling/lærekandidat ordning.  

Renholdsoperatør

Hva gjør en Renholdsoperatør?

En renholdsoperatør utfører vedlikehold og renholdsarbeid i næringsbygg og hos virksomheter. Du har varierte arbeidsoppgaver og du håndterer ulike maskiner og ny teknologi i arbeidet. Vanlige arbeidsoppgaver er rengjøring av overflater med metoder som støv tørking, vask, polering og boning og råd om valg av materialer ut fra slitasje og vedlikeholdsbehov.

Hvor kan jeg jobbe?

Renholdsoperatører jobber i både offentlig og privat sektor. Som renholdsoperatør kan du være ansatt i et renholds firma som utfører profesjonelt rengjøringsarbeid for virksomheter og i private hjem. Eksempler på vanlige arbeidsplasser i kommunale og offentlige sektorer kan være skoler, barnehager og sykehus.

Personlige egenskaper

Som renholdsoperatør bør du kunne jobbe effektivt og selvstendig. Fleksibilitet og initiativ trengs for å håndtere en variert og viktig jobb. Kommunikasjons og samarbeidsegenskaper kommer til nytte når du skal gi god service til brukerne. Jobben kan være fysisk krevende så du bør være i normalt god form.

Utdanning

  • Renholdsoperatørfag: 2 + 2 yrkesfaglig løp i videregående opplæring.
  • 2 år på skole og 2 år i praksis i bedrift gjennom en lærling/lærekandidat ordning.