Veilederne deltar i oppstartsamlinger og faglige samlinger i regi av lærebedriften.

Kurs for veiledere

I tråd av Innlandet fylkeskommune er det muligheter for å tilegne seg grunnleggende og dypere veilederkompetanse. Fylkeskommunen tilbyr både nettkurs, webinar og fagdager både som arrangement og nettbasert.  

Fagfornyelsen

Utdanningsdirektoratet har lansert en ny kompetansepakke for lærebedrifter. Målgruppen er nye og erfarne faglige ledere, instruktører og veiledere. Du får en innføring i nye læreplaner i vg3 opplæring i bedrift, som gjelder fra høsten 2022. Målet er å skape felles forståelse av begreper og innhold i de nye læreplanene. Gjennomført kompetansepakke er grunnlaget for deltakelse på fagdager.

Du finner mer informasjon om kurs og fagtilbudene her: