Søknad

Vedlagte søknadsskjema må benyttes. Vær nøye med å fylle ut hele søknadsskjemaet og legg ved et enkelt budsjett som skisserer hva tilskuddet skal brukes til. Det kan søkes fortløpende på ordningen; ingen søknadsfrist!

Brosjyre

Målgruppe

  • Målgruppen for ordningen er barn og unge i alderen 0 til og med 19 år. Man er klar over at det i denne gruppen finnes flere som av økonomiske årsaker ikke har anledning til å delta i fritidsaktiviteter innen idrett og andre lag/foreninger.

Målsetting

  • Målsettingen med ordningen er derfor å gi tilskudd til kontingenter og utstyr til foreninger/enkeltpersoner slik at barn og unge i målgruppen kan delta på fritidsaktiviteter i nærmiljøet.
  • Det gis inntil kroner 3.000,- i tilskudd per person per år.
  • Tilskuddene gis for ett år av gangen og er å regne som en engangsstøtte.

Informasjon om søknaden

  • De som kan søke om midler er voksne rundt barnet/ungdommen , for eksempel helsesøstre, lærere, miljøarbeidere, lagledere, trenere med flere.
  • I tillegg kan familien og barn/ungdom over 15 år søke.   
  • De voksne som søker har ansvaret for å følge opp at barnet/ungdommen deltar i aktiviteten.
  • Den som søker på vegne av et barn/ungdom, vurderer også om familien er i en slik situasjon at dette ikke kan dekkes selv.

Spørsmål

Spørsmål om ordningen kan rettes til: Aud Ingrid Olstad Tlf. 99024817