Kontaktinformasjon til hjelpemiddelsentralen/hjelpemidler

Hvor ligger hjelpemiddelsentralen?

Låven på HOV
Østre Solørveg 208
2211 Kongsvinger

  • Du må først avtale tid med ergoterapitjenesten for levering og henting av hjelpemidler.