De var der alle, de unge, de som jobber med og rundt de unge, toppledelse fra kommuner, fylkeskommune og statlige etater. Prosjektleder Ingjerd Thon Hagaseth definerte dagen som en kick-off: «Dette er starten og ikke slutten. Vi har fått de unge med helt inn maskinrommet og funnet mange gode eksempler på at unge har lyktes med å få en god start på voksenlivet. Grunnmuren er lagt i prosjektet, nå tar kommunene stafettpinnen videre». Og en langvarig negativ utvikling kan være snudd. Fra en trend med stadig flere unge som står utenfor, hadde alle kommunene en positiv utvikling i 2022 med 109 færre unge som står utenfor utdanning eller arbeid i Kongsvingerregionen.

Kommunene presenterte sitt arbeid fra lokale ressursgrupper. «Vi har skjønt at vi rett og slett må tenke og jobbe på helt nye måter. Vi må tenke annerledes, vi har ikke råd til å la være», sa Camilla Kvalø Smedtorp fra Kongsvinger. Et annet hovedbudskap var viktigheten av å involvere de som har «skoene på», de unge. Åsnes har gitt ungdomsrådet plass i førersetet. De unge hadde tydelige råd til forsamlingen. «Vær nysgjerrig, oppsøk oss der vi er istedenfor å invitere oss til tunge kommunelokaler med malerier med gamle stirrende ordførere på veggene»​, sa Erling Birkely og skapte stor stemning i salen. Ovidia Sørlie understreket betydningen av reell involvering: «Når man inviterer de unge inn i et arbeid er det viktig å ha de med på «alt», ikke bare ett møte for innspill». Grue avsluttet sin presentasjon med å overrekke ordfører Rune Grenberg konkrete ønsker fra de unge. Ordføreren forpliktet seg der og da for å følge dette opp.

Dagen ble avsluttet med et innspillseminar til Regjeringens strategi for inkludering av barn og unge og påbegynte Stortingsmelding. Her var Kongsvingerregionen valgt ut som ett av åtte steder i landet med bakgrunn i arbeidet som er gjort i prosjektet og kommunene.