Ingen barn skal mobbe eller bli mobbet i barnehagen, verken av barn eller voksne. Målet er at alle barn skal ha minst én god venn. Forskning understreker betydning av at tidlige og gode vennskap har viktig betydning for utvikling av god sosial, emosjonell og kognitiv kompetanse (Glick & Rose, 2011; Lødrup, 2011).

Kongsvingerbarnehagen har utviklet en helhetlig plan for inkludering i barnehagen; Plan for trygt barnehagemiljø.

Januar 2021 kom en ny lov i Barnehageloven, Kapittel VIII PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ

I tillegg vil 2 barnehager være med i UDIR sitt Læringsmiljøprosjekt pulje 6. Dette vil vare i 2 år.

Å være venner er å møtes i et forhold hvor den enkelte opplever seg som godtatt og verdsatt for akkurat den han eller hun er Vennskap bidrar til deltakelse og fellesskap som igjen bidrar til positiv selvfølelse. Å tilhøre en gruppe gir barna trygghet og sosial tilknytning. 

Å etablere vennskap og opprettholde dem er en viktig faktor i sosialiseringsprosessen og en forebyggende faktor mot uheldig og negativ utvikling (Barns trivsel – voksnes ansvar, Utdanningsdirektoratet, s. 12).  

Slik arbeider vi i Brandval barnehage mot mobbing og fremming av et inkluderende barnehagemiljø 

 • Vi voksne er tilstede og nærværende i barnas lek, dette er også viktig i uteleken
 • Vi er observante på det som skjer i lek og samhandlinger 
 • Voksne skal fordele seg, og være der barna er, ikke stå sammen  å «skravle». Barna skal være i fokus.
 • Deler opp i mindre grupper
 • Invitasjoner til bursdag og andre sammenkomster skal IKKE legges på plassene hvis ikke hele gruppa/alderstrinnet er bedt og alle er inkludert
 • Et godt og åpent foreldresamarbeid
 • Bruker hverdagssituasjoner og eksempler på hvordan vi skal være mot hverandre
 • Roser og kommenterer når noen gjør noe bra, som for eksempel deler, leker fint, sier noe fint, samarbeider, hjelper hverandre osv. “Vi tar barna på “fersken” i å gjøre gode gjerninger”
 • Vi har vennskap og sosial kompetanse som et gjennomgående tema hele året
 • Implentering av “Trygt barnehagemiljø” 
 • Lav terskel å melde fra om dersom vi ser at et barn ikke har det bra i barnehagen