Barnehagen skal være en kulturarena hvor barna er medskapere av egen kultur i en atmosfære preget av humor og glede.

Barnehagens fysiske miljø skal være trygt og utfordrende og gi barna allsidige bevegelseserfaringer. Personalet skal utforme det fysiske miljøet slik at alle barn får muligheter 
til å delta aktivt i lek og andre aktiviteter, og slik at leker og materiell er tilgjengelig for barna.

Barnehagens kultur blir preget av oss voksne, og hvordan vi er og opptrer.
Barna gjør det vi gjør, ikke det vi sier de skal gjøre.

  • Vi “tuller” og spøker sammen med barna, på deres nivå
  • Ironi er vi forsiktige med. Ironi er noe barn begynner å få en liten forståels for rundt 5 års alderen
  • Vår kultur skal bære preg av respekt for indivdet med en hyggelig og varm tone
  • Brandval barnehagen skal være et varmt klima for alle

Barnehagen er med på ulike kulturarenaer utenfor barnehagen

  • Besøk i kirka i forbindelse med jul og påske
  • Tur til Klokkertunet 
  • Turer i nærområdet
  • Turer til Kongsvinger, kan blant annet nevne biblioteket, festningen, brannstasjonen