Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling. Barnehagen 
skal være en lærende organisasjon slik at den er rustet til å møte nye krav og utfordringer. 

Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets kompetanse. 

  • Vi har ulike arenar hvor vi reflektere og diskuterer sammen 
  • Vi bruker praksisfortellinger og sirkelhistorier
  • Videreutdanning 
  • Fagarbeidere og assistenter har 1 time i uka til å lese fagstoff
  • Profesjonelle læringsfellesskap hvor vi utvikler oss sammen
  • Vi jobber med ulike kompetansepakker fra SePu eller Udir