Hvem kan søke om reduksjon (moderasjon)?

Dersom din familie har en inntekt som er lavere enn 550 000 kroner, kan dere søke om å få redusert betaling for barnehageplassen. Har dere barn på to år eller eldre, kan dere også ha rett til gratis kjernetid.

Redusert foreldrebetaling

Hvis dere får innvilget søknaden om redusert foreldrebetaling, betaler dere 6 prosent av familiens årlig bruttoinntekt, fordelt på 11 måneder (juli er betalingsfri i barnehagene).
Penger for mat kommer i tillegg. Hver enkelt barnehage bestemmer selv hvor mye foreldrene skal betale for maten i barnehagen. Derfor kan beløpet variere mellom barnehagene.

Med bakgrunn i endring av makspris til kroner 2 000,- fra 01.08.2024, vil intektsgrensen endres til kroner 366.667,-. 

Gratis kjernetid

Familier som har en samlet bruttoinntekt lavere enn 642 700 kroner i året, får automatisk også innvilget gratis kjernetid, 20 timer i uken, for barnehagebarn som er to år eller eldre. Inntektsgrensen blir vanligvis justert 1.august hvert år.

Gratis plass i barnehage for flere barn

  • Fra 01.08.23 vil det være gratis barnehage for barn nr 3 (og eventuelt barn 4, 5, 6 osv).

Slik søker dere

Hver familie trenger bare sende én søknad, også dersom dere har flere barn i barnehage.
Dere må betale full pris for barnehageplassen frem til søknaden er godkjent. Den reduserte betalingen gjelder bare fra og med søknaden er godkjent.
Dere må søke på nytt hvert år, innen august. Dersom familiens inntekt blir vesentlig lavere i løpet av barnehageåret, kan dere sende ny søknad.

Du har to søknadsmuligheter:

1. ELEKTRONISK SØKNADSSKJEMA

eller

2. SKRIV UT SØKNADSSKJEMA

Når dere søker manuelt må dere legge ved følgende dokumentasjon:

  • kopi av siste skattemelding (selvangivelse)
  • dokumentasjon av inntekt, som lønn, næringsoppgave, stønad, utbetalinger fra NAV, pensjoner (inntektsdokumentasjonen må være maksimalt én måned gammel)
  • Studenter må legge ved kopi av studentbevis eller bekreftelse om skoleplass.

Dokumentasjon kan sendes til Postmottak i Kongsvinger kommune.

Hvor ofte må det søkes?

Det må søkes om redusert betaling og 20 timer gratis kjernetid hvert år. Søknaden må være Kongsvinger kommune i hende før 30. juni for å være garantert reduksjon ved starten av nytt barnehageår.

Redusert foreldrebetaling og 20 timer gratis kjernetid trer i kraft måneden etter at søknaden med alle vedlegg er mottatt, og har ikke tilbakevirkende kraft.