Priser for 2023

Betaling i barnehager innkreves over 11 måneder. Juli er betalingsfri. Satsene samsvarer med Stortingets vedtatte makspris. Satsene er eksklusive matpenger. 

Barnehagepriser
StørrelsePrisTimer
100% plass 1. barn3 000,-Inntil 50 timer
100% plass 2. barn2 100,-Inntil 50 timer
100% barn 3. barn0,-Inntil 50 timer
80% plass 1. barn2 700,-Inntil 40 timer
80% plass 2. barn1 890,-Inntil 40 timer
80% plass 3. barn0,-Inntil 40 timer
60% plass 1. barn2 100,-Inntil 30 timer
60% plass 2. barn1 470,-Inntil 30 timer
60% plass 3. barn0,-Inntil 30 timer
50% plass 1. barn1 800,-Inntil 25 timer
50% plass 2. barn1 260,-Inntil 25 timer
50% plass 3. barn0,-Inntil 25 timer
40% plass 1. barn1 500,-Inntil 20 timer
40% plass 2. barn1 050,-Inntil 20 timer
40% plass 3. barn0,-Inntil 20 timer
Enkeltdager265,-Inntil 10 timer
Tilleggsgebyr ved henting etter stengetid350,-Kr/påbegynt halvtime
Matservering i barnehage
GebyrPris
Matservering i barnehage370,-
Tilskuddssatser private barnehager
Informasjon

Alle barn vil få tilbud om matservering i barnehagen.  Ordningen er frivillig, slik at de som ikke ønsker å benytte seg av tilbudet, kan reservere seg mot dette. Matservering faktureres som et tillegg til maksimalprisen for opphold i barnehagen.  Betalingen reduseres prosentvis dersom barnet ikke har hel plass.

Juli måned er betalingsfri.

Tilskudd til private barnehager reguleres i Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager av 9. oktober 2015. Kommunen skal gi driftstilskudd som skal beregnes ut fra kommunens to år gamle regnskapstall, dvs at for 2023 er satsene basert på regnskap for 2021. De nasjonale satsene for kapitaltilskudd fastsettes av Kunnskapsdepartementet. 

I beregningen som ligger til grunn for driftstilskuddsatsene, er det brukt makspris for foreldrebetaling, kr 3 000 fra 1/1-23 og deflator i forslaget til statsbudsjett 2023. 

Det tas forbehold om at satsene kan bli endret som følge av endringer i forskrift om tilskudd til private barnehager, endringer i Barnehageloven, endringer i Stortingets vedtak om statsbudsjett og endringer i revidert statsbudsjett.