Vi hjelper barn i barnehage og skole med behov for særskilt tilrettelegging:
  • språk- og kommunikasjonsvansker
  • konsentrasjonsvansker
  • sosiale og emosjonelle vansker
  • syn- og hørselsvansker
  • generelle lærevansker eller fagvansker
  • lese- og skrivevansker
  • matematikkvansker
  • non-verbale lærevansker