• Du som er forelder, kan ta kontakt med barnehagen eller skolen hvis du er bekymret. 
  • PPT undersøker om barn kan ha behov for særskilt tilrettelegging gjennom observasjon av læringsmiljøet, kartlegging og tester.
  • PPT gir råd og veiledning til foreldre.
  • PPT tilbyr opplæring/veiledning til ansatte i barnehager og skoler.