Slik gjør du om du er lurer på om ditt barn har behov for særskilt tilrettelegging:
  • Ta kontakt med barnehagen. Barnehagen gjør sine undersøkelser og prøver ut tiltak.
  • Hvis barnet ditt barn fortsatt har utfordringer knyttet til utvikling og læring, kan barnehagen og foresatte henvise til PPT. PPT gjør ytterligere undersøkelser, og vil gi veiledning og råd om hva barnet har behov for av tilrettelegging. 
  • Hvis PPT konkluderer med at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp, utarbeider vi en sakkyndig vurdering.
  • Hvis den sakkyndige vurderingen konkluderer med at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp, skal kommunen gjøre vedtak om at barnet skal ha spesialpedagogisk hjelp i barnehagen.
  • Her finner du mer informasjon: Saksgang ved bekymring