Slik gjør du om du er lurer på om ditt barn har behov for særskilt tilrettelegging i skolen:
  • Ta kontakt med skolen. Skolen gjør sine undersøkelser og prøver ut tiltak.
  • Hvis barnet ditt fortsatt har utfordringer knyttet til læring, kan skolen og foreldre henvise til PPT. PPT gjør ytterligere undersøkelser om tilretteleggingsbehov eleven har, og gir veiledning og råd på bakgrunn av dette. 
  • Hvis PPT konkluderer med at eleven har behov for tilrettelagte tiltak i form av spesialundervisning, utarbeider vi en sakkyndig vurdering.
  • Hvis den sakkyndige vurderingen konkluderer med at eleven har behov for spesialundervisning, skal kommunen gjøre vedtak om at eleven skal ha spesialundervisning.
  • Her finner du mer informasjon: Saksgang ved bekymring