12 timers gratis SFO er for elever på 1. og 2. trinn.

Følgende priser vil da gjelde for disse elevene:
  • Hel plass: 895,- kr.
  • Halv plass: Gratis.
  • Evt. kostpenger kommer i tillegg.