1. Det er innført redusert foreldrebetaling i SFO for 1. til 4. trinn for husholdninger med lav inntekt.
  2. Du har rett til redusert pris dersom maksprisen for en fulltidsplass er høyere enn 6 % av den samlede inntekten til husholdningen.
  3. Per 1. januar 2021 er satsen for hel plass på SFO kroner 3015,- og retten gjelder for husholdninger som har en inntekt lavere enn kroner 552 750,-.
  4. Penger for mat kommer i tillegg.
  5. Før du kan søke om redusert betaling, må barnet ditt ha fått innvilget plass i SFO.
  6. Har du har flere barn i SFO sender du bare én søknad.
  7. Redusert foreldrebetaling trer i kraft måneden etter at søknaden med alle vedlegg er mottatt, og har ikke tilbakevirkende kraft.
Slik søker du reduksjon og gratis SFO