Barn 1. til 4. klasse kan gå på SFO. Barn med særskilte behov har i tillegg rett til plass 5. -7. trinn.
Alle som ønsker det får plass i SFO på den skolen de skal gå på.