Du kan søke om dagplass for enkelte dager (tilfeldig plass). Ta kontakt direkte med SFO på den enkelte skole for å avtale dagplass.