Brann og større ulykker

Politi og redningssentral

Ambulanse - medisinsk nødhjelp

Barnevernsvakta

Hjemmebasert omsorg

Legevakt

  • Telefon: 116117
  • Ring 113 når det er akutt og står om liv.

Vann    

Avløp    

Renseanlegg    

Veg Kongsvinger