1.  Æresborgerskap i Kongsvinger kan tildeles personer som over lengre tid har bidratt til å gjøre Kongsvinger og dens innbyggere kjent på en positiv måte i Norge/og eller utlandet.  Æresborgerskap kan også tildeles personer som har gjort en stor samfunnsmessig innsats i kommunen.
  2. Æresborgerskap kan tildeles hvert 4. år, eller når kommunestyret bestemmer det.  Tildelingen avgjøres av kommunestyret etter innstilling fra formannskapet.
  3. Æresborgerskapet bekreftes ved at den nye æresborgeren tildeles byens nøkkel sammen med et diplom som er utformet av en kunstner fra Kongsvinger. Tildeling skjer ved en offentlig tilstelning, fortrinnsvis i tilknytning til byens fødselsdag 15. april.
  4. Rett til å foreslå æresborgerskap har alle innbyggere, næringsliv, organisasjoner og institusjoner i Kongsvinger.  Det er kun mulig å foreslå nålevende personer, og forslagene må begrunnes.  

04.03.20