I samarbeid med Vitensenteret kan vi i år tilby Sommer X. Tilbudet er ikke helt gratis, alle deltakerne vil få et administrasjonsgebyr pålydende kr 55,-.

Vil du være med på sommer X?

  • Alder: 5.-7. trinn (Født 2014-2012)
  • Tid: Mandag 24. - onsdag 26. juni
    Eller
  • Tid: Mandag 01. – onsdag 03. juli.
  • Sted: Vennersberg skole
  • Kl 09:00 - 14:00

Vitensenteret kommer til Kongsvinger, og de gleder seg til å ta i mot nysgjerrige forskere til fantastiske dager med masse forsøk og praktiske aktiviteter. Papirraketter, musefellebil og artige kjemiforsøk er noen av aktivitetene som skal. gjøres disse dagene.

Mer informasjon om gratistilbudet og påmelding finner du ved å trykke her.