Henvendelse til Familieteam er aktuelt når problemstillingen er forsøkt løst på laveste nivå, uten at dette har ført til ønsket endring. Familieteam tilsvarer nivå 3 i BTI modellen.

Hva gjør Famileteam?

Teamet har både rådgivende og behandlende funksjon, og vil derfor kunne følge opp saker over et begrenset tidsrom. Familieteam vil kartlegge behov for ytterligere helsehjelp, og kan henvise til spesialisthelsetjenesten (BUP).

Teamet er bredt tverrfaglig sammensatt med solid fagkompetanse fra flere sektorer: rådgiver skole, rådgiver barnehage, rådgiver PPT, barnevern, ungdomskontakt, fysioterapeut, psykolog, psykiatrisk sykepleier, helsesykepleier som også er koordinator for teamet.

Tilbudet er gratis!

Hvordan kontakte Familieteamet?