Som besøkshjem tar du imot et barn/ungdom en eller flere helger pr måned. Besøkshjem, som også kan kalles avlastningshjem, er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Dette ønsker vi av besøkshjemmet

Du/dere må ha fokus på barns oppvekstsvilkår, og det å skape trygge og gode rammer for utvikling og vekst. Erfaring med barn er en forutsetning. Det kan være aktuelt med andre barn i besøkshjemmet, men barna bør da helst være på samme alder/eldre enn jenta.

Som besøkshjem ønsker vi også at du/dere liker fysisk aktivitet, og å være ute i skog og mark. Det vil være aktuelt å ta barnet med på aktiviteter og opplevelser når barnet er på besøk. Det er et stort pluss om du/dere har dyr i husstanden.

Hvem kan søke?

Både par og enslige er aktuelle. Forutsetningen er at familien/personen har en stabil livssituasjon og kan bidra til å gi oppmerksomhet, trygghet og forutsigbarhet for barnet.

Førerkort klasse B er en forutsetning.

Den/de som godkjennes som besøkshjem må legge fram godkjent politiattest før tiltredelse.

Vi tilbyr:

Godtgjøring som besøkshjem skjer etter avtalte satser fra KS. I tillegg gjøres avtale på eventuell utgiftsgodtgjørelse.

Søknad sendes:

Spørsmål og interesse for oppdraget kan rettes til saksbehandler Malin Victoria Fjeldskogen Walmann, telefon 94027726, epost: Malin.Victoria.Fjeldskogen.Walmann@kongsvinger.kommune.no.

Dersom det ikke lykkes å få tak i saksbehandler, kan også barneverntjenesten kontaktes på vakttelefon: 95831227.

Vi ønsker tiltredelse snarest, og at aktuelle besøkshjem tar kontakt så fort som mulig.