Storgata skal gjøres om fra en riksvegsgate til bygate med bredere fortausarealer, ombygging av flere kryss, mer beplanting, ny belysning og ny bussholdeplass ved rådhuset.