Er du over 16 år og trenger opplæring på grunnskolenivå, har du rett til gratis opplæring. Retten gjelder norske statsborgere, innvandrere og flyktninger. Ny opplæringslov trer i kraft 01.08.2024. Tidligere Grunnskole for voksne endres til Forberedende voksenopplæring (FVO). Alle fag blir inndelt i 5 moduler; grunnleggende modul og modul 1 – 4. Eleven blir kartlagt i hvert fag og starter på riktig modul ut fra kunnskapsnivå.

FVO-tilbudet på GIV skoleåret 2024 – 2025 i samarbeid med kommunene Nord-Odal, Sør-Odal, Kongsvinger og Eidskog:

  • Norsk
  • Matematikk
  • Engelsk
  • Samfunnsfag
  • Naturfag

Forberedende voksenopplæring er et fulltidstilbud (30 t/uke) for de som tar alle fag, men det er mulig å kombinere jobb å skole ved å ta valgte fag og bruke lengre tid på å fullføre skoleløpet. Undervisningen foregår hovedsakelig som klasseromsundervisning på dagtid, men det kan tilrettelegges for en kombinasjon med digital undervisning. Det utstedes vitnemål etter fullført FVO.

Undervisningsåret følger skoleruta og starter i august og avsluttes i juni.

Søknadsskjema

Du søker FVO ved å fylle ut søknadsskjemaet (klikk på lenken) og sender det til din hjemkommune (se adresse nederst på s. 2 i søknadsskjemaet). Søknader blir behandlet fortløpende, også etter søknadsfristen.

Søkere til FVO blir innkalt til kartlegging på GIV. Resultatet av kartleggingen bestemmer hvilken modul du skal starte på i hvert fag.

Har du spørsmål? Ta kontakt med GIV på tlf 62 88 22 00 eller på e-post; giv@giv.no