Søknadsfrist: 8. desember 2023

For legatstyret
Elin Såheim Bjørkli, leder