Tiltak i Glommengata – felling av tre

Som mange har fått med seg foregår det en transformasjon av stasjonsområdet på Kongsvinger. Ny flott bussterminal er planlagt, og kontorbygget Elvebredden er under bygging.

For å legge til rette for nødvendig infrastruktur og en godt fungerende kollektivterminal, er vi nødt til å flytte utkjøringen fra stasjonsområdet til Glommengata vestover. Det er i tråd med reguleringsplanen, men betyr dessverre også at et tre vest for dagens utkjøring må felles. Prosjektet har hatt fokus på ivaretakelse av eksisterende vegetasjon, samtidig er det viktig å balansere behovet for utvikling med hensynet til funksjonalitet og fremkommelighet.

Bane NOR Eiendom ser frem til å skape gode og inviterende uteområder på stasjonssiden for innbyggere og besøkende på stasjonen. Vi setter pris på deres forståelse og tålmodighet i denne prosessen. Vi er sikre på at de planlagte endringene vil bidra til et bedre og mer moderne stasjonsområde.